ویلای یک طبقه حصار گیلاوند

ویلا خانم مهندس باهری


این ویلا یکی از زیباترین ویلاهای ساخته شده توسط شرکت در سال ۱۳۸۹ میباشد

 

زمان تحویل


این ویلا ظرف مدت ۲ ماه به پایان رسیده است

طراحی  ویلا


طراحی ویلا توسط خانم مهندس محمدی صورت گرفته است,dgh